NVM makelaar

De NVM kent geen (advies)tarieven of richtlijnen voor het berekenen van courtage, taxatiekosten, kosten voor beheer, enz. De makelaar bepaalt zelf zijn tarieven. Tarieven kunnen derhalve per makelaarskantoor verschillen. Dit betekent dat voor u opdracht gaat geeft aan een makelaarskantoor u voor uzelf dingen op een rijtje moet zetten. Welke diensten verwacht u van de makelaar? Bespreek vervolgens met de makelaar welk tarief daar aan vast zit.

Via de website www.taxatietarieven.com maakt u een vergelijking van de taxateurs voor het goedkoopste taxatierapport.

Een onroerend goed heeft vele waarden, of het nu om een huis, kantoor, bedrijf, boerderij of landerij gaat. Er is sprake van een verkoopwaarde, die in beginsel door koper en verkoper anders worden ingeschat. Voor de verzekering praat men over de herbouwwaarde, de bank vindt de executiewaarde belangrijk en de fiscus rekent met de waarde in het economische verkeer.

Voor alle partijen is het belangrijk op een gegeven moment te beschikken over een realistisch waardeoordeel van een terzake kundige. We hebben het dan over een taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten.

Zo’n terzake kundige is de NVM-makelaar. Door te werken met een NVM-makelaar is iedereen ervan verzekerd dat het taxatierapport door een deskundige is opgemaakt. Zijn brede praktijkervaring en het NVM-uitwisselingssysteem als voortreffelijke informatiebron zijn daarnaast de garantie voor een goede, zo objectief mogelijke taxatie. Het NVM-uitwisselingssysteem is een computersysteem dat de NVM-makelaar dagelijks op de hoogte stelt van bewegingen op de woning-, bedrijfs- en agrarisch onroerend goedmarkt en inzicht geeft in vraag en aanbod binnen zijn werkgebied.