CRMT gecertificeerde taxateur

Dit register is inmiddels opgegaan in NRVT.

Een CRMT gecertificeerde taxateur maakt een inschatting van de waarde van het huis.

Een taxatie kan verschillende doelen hebben. Dat heeft te maken met het feit dat een woning verschillende soorten waarden heeft.
Een verkoper die zich afvraagt wat een goede vraagprijs is, wil een andere waarde weten dan een verzekeringsmaatschappij die de herbouwwaarde wil achterhalen. We onderscheiden de volgende waardebegrippen:

  • Als u wilt weten wat een huis opbrengt bij aankoop of verkoop, vraagt u naar de onderhandse verkoopwaarde;
  • Heeft u een hypotheek nodig, dan is de bank geïnteresseerd in de executiewaarde. Dat is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer betaalt;
  • Een verzekeringsmaatschappij wil de herbouwwaarde van uw woning achterhalen, zodat de verzekerde waarde in de polis kan worden opgenomen en de jaarpremie kan worden vastgesteld;
  • De belastingdienst wil de waarde in het economische verkeer van uw woning weten, onder meer om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de WOZ;
  • Stel dat u uw woning in verband met tijdelijke afwezigheid wilt verhuren dan bent u geïnteresseerd in de economische huurwaarde van uw woning.

Deze waarde is gebaseerd op onder andere locatie, courantheid, staat van onderhoud, constructie, gebruikte materialen en verplichtingen en rechten ten aanzien van de grond die bij het huis hoort.
De werkzaamheden van de taxateur omvatten:

  • Opvragen van de kadastrale informatie (eigendomsverhoudingen, verplichtingen en privaatrechtelijke belemmeringen tot het pand);
  • Opvragen van informatie bij de gemeente over bijvoorbeeld erfpacht;
  • Onderzoek naar vergelijkbare te koop staande huizen in de directe omgeving, onderzoek naar de ligging en de stand van het pand en onderzoek naar aanwezige voorzieningen zoals winkels;
  • Hij onderzoekt het huis, waarbij gekeken wordt naar de staat van het onderhoud, de kamerindeling, de constructie en de gebruikte materialen.

Op basis van op bovenstaande wijze verzamelde gegevens stelt hij een rapport op. In sommige gevallen zal een taxateur in zijn rapport aangeven dat onderzoek door een bouwkundige noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer hij twijfelt aan de kwaliteit van de dakbedekking.
Dit betekent dat dan de taxateur zijn bevindingen onder voorbehoud uitbrengt.
Dit advies tot actie kan ook gericht zijn tot de verkoper of diens makelaar, zoals de vraag of er meer bekend is over de oorzaak van een lekkage.
Een taxateur die een taxatierapport op moet maken voor een appartement, zal bij de Vereniging voor Eigenaren notulen moeten opvragen, om te kijken of er achterstallig onderhoud is en of men van plan is te gaan investeren.
De kosten van een taxatierapport ten behoeve van een hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar.