Het taxatierapport

Doelstelling van het taxatierapport is het bieden van beter inzicht in de kwaliteit van het te taxeren object als zekerheidstelling bij een woningfinanciering. Het taxatierapport van de taxateurs vermeld op deze website voldoen daarom aan het 'model november 2002' en worden geaccepteerd door alle banken en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Aan het taxatierapport is altijd (indien bij het Kadaster aanwezig) een uittreksel van de kadastrale kaart en een kadastraal bericht van het perceel toegevoegd. Tevens zijn er zo mogelijk referentieobjecten uit de directe omgeving opgenomen en zijn er grafieken met lokale en landelijke waarde-ontwikkeling van objecten in de omgeving toegevoegd. Het rapport is vanzelfsprekend geschikt voor hypotheekaanvragen.

Goedkoop taxatierapport
Via Taxatietarieven.com kunt u een vergelijking maken van de taxateurs voor de goedkoopste taxatierapport. Alle taxatierapporten voldoen aan de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, LMV, RVT en VBO). Het taxatierapport van de taxatiebureaus wordt dus altijd geaccepteerd door de banken.