Wat is een woningtaxatie?

De taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is dit ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. De geldgever kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Goedkoop taxatierapport
Via de website www.taxatietarieven.com kunt u een vergelijking maken van de taxateurs voor het goedkoopste taxatierapport. Alle taxatierapporten voldoen aan de laatste normen vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, LMV, RVT en VBO). Het taxatierapport van de taxatiebureaus wordt dus altijd geaccepteerd door de banken.

Vergelijk hieronder gelijk de tarieven van verschillende taxateurs.