De verschotten

Het kan voorkomen dat u extra gemaakte kosten moet betalen, de zogenaamde 'verschotten'. De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar factoren die de waarde van een huis kunnen beïnvloeden.

Voorbeelden van zulke factoren (kunnen) zijn:
  • Veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en gebruik in: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing.
  • Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks e.d.
  • Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot.
  • Informatie van het kadaster.