SRT Stichting Register Taxateurs Onroerende Zaken

Deze stichting is inmiddels opgegaan in NRVT.

Geschiedenis van het SRT:
Een stuurgroep is enkele jaren geleden in het leven geroepen. Die heeft in januari 2000 de Stichting Register Taxateurs Onroerende Zaken opgericht. Alle branche-organisaties waarin taxateurs actief zijn (BV-taxateurs voor Bedrijfsmatig Vastgoed, LV-taxateurs voor Landelijke Vastgoed en WOZ-taxateurs voor Woningen en Niet-Woningen) droegen dit initiatief. Maar sinds kort is het SRT dus opgegaan in NRVT

Het doel van de Stichting
De Stichting SRT had een aantal doelen geformuleerd:
  • het waarborgen van vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van de taxateurs
  • certificering van taxateurs die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals die door de Stichting worden aangegeven
  • bescherming van het beroep
Vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit zijn met name van belang voor die sectoren in het bedrijfsleven en andere instanties, die op basis van of aan de hand van taxatierapporten, belangrijke beslissingen nemen.

Steun van brancheverenigingen
De brancheverenigingen die het taxatievakgebied rijk is, steunen de Stichting. De stuurgroep, werkgroepen en commissies die richting en invulling geven aan het beleid van de Stichting, bestaan uit in de sector gerespecteerde vakmensen.

De waarde van de nieuwe titel
Register-Taxateur. Dat is de naam die de Stichting erkende taxateurs mogen voeren. Om de kwaliteit zichtbaar te maken, geeft de Stichting Register Taxateurs Onroerende Zaken ieder jaar het Register uit. Daarin staan alle erkende professionele, vakbekwame en goed opgeleide taxateurs. Alleen deze ingeschrevenen mogen de titel voeren. Duidelijkheid voor iedereen: voor klanten, voor de financiële wereld en voor de taxateurs zelf. Bovendien zullen in de Staatscourant de besluiten terzake de taxateurs, die in het Register worden ingeschreven, worden gepubliceerd.

Toelatingscriteria
Taxateur ben of word je niet zomaar. Toelatingscriteria bepalen of en wanneer iemand zich Register- Taxateur mag noemen. En zo hoort het, vindt de Stichting. Wil de kwaliteit duidelijk zijn voor iedereen en vooral erkend worden door de markt, dan zal de lat hoog moeten liggen.
Per branche heeft een werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van branche-organisaties en brancheverenigingen - bepaald aan welke eisen en voorwaarden de Register-Taxateur zal moeten voldoen.
Opleiding en ervaring verschaffen de taxateur punten die in een puntenstelsel worden weergegeven. Verder dient de taxateur in Nederland werkzaam te zijn. Inschrijving als taxateur in meerdere branches is mogelijk.
Als toetsingsnorm wordt onder andere gewerkt met de Europese richtlijn voor privaatrechtelijke organisaties: EN 45013. Een onafhankelijke toetsingscommissie zal uiteindelijk de aanvragen beoordelen. En advies uitbrengen aan het Bestuur van de Stichting, die de beslissing neemt.

Inschrijving
Een onafhankelijke toelatingscommissie beoordeelt de aanvragen tot inschrijving op grond van de door de taxateur behaalde diploma’s/certificaten in combinatie met opgedane werkervaring op het vakgebied. Het Bestuur van de Stichting beslist vervolgens of een taxateur al dan niet tot het Register zal worden toegelaten.